Λεωφ. Περικλέους 15, 155 61, Χολαργός
×
Γλώσσες

Γλώσσες

Αλβανικά - Gjuha shqipe

ΑΛΒΑΝΙΚΑ Gjuha shqipe

Η Αλβανική γλώσσα Gjuha shqipe είναι επίσημη γλώσσα που ομιλείται από περίπου 7,6 εκατομμύρια κατοίκους στα δυτικά της Βαλκανικής χερσονήσου στην Αλβανία, το Κόσοβο, το  Μαυροβούνιο (του Δήμου Ουλτσίν), τη Βόρεια Μακεδονία  στη νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς και ομιλείται από ένα αριθμό κατοίκων της, Ελλάδας, της Απουλίας, της Καλαβρίας και της Σικελίας στη νότια Ιταλία.

Η πρώτη επιβεβαιωμένη, γραπτή μαρτυρία της Αλβανικής προέρχεται από γράμμα του αρχιεπισκόπου του Δυρραχίου Παύλου  το οποίο χρονολογείται στα 1462.  Το παλαιότερο γνωστό τυπογραφημένο βιβλίο στα Αλβανικά είναι το Μεσάρι ή σύνοψη θείας λειτουργίας, γραμμένο από τον Γκιον Μπουζούκου , καθολικό ιερέα, το 1555. Το πρώτο Αλβανικό σχολείο θεωρείται πως άνοιξε από τους Φραγκισκανούς το 1638 στο Πδαν.

 Η Αλβανική γλώσσα έχει δανειστεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό λέξεων από γειτονικές γλώσσες, κάτι που δυσκόλεψε την αρχική κατάταξη της ως ξεχωριστής, Ινδοευρωπαϊκής γλώσσας.

Τη δεκαετία του 1850 τα Αλβανικά αποδείχθηκε πως είναι Ινδο-Ευρωπαϊκή γλώσσα και έχοντας το δικό της κλάδο στην ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια, ανήκει μαζί με την Αρμενική και την Ελληνική, στις Ινδοευρωπαϊκές απομονωμένες γλώσσες. Πιθανολογείται ότι είναι απόγονος Ιλλυρικής ή της Θρακικής γλώσσας κάτι που δεν τεκμηριώνεται  ιστορικά. Τα Αλβανικά διακρίνονται σε δύο κύριες διαλέκτους: την Γκεγκική  την Τοσκική που είναι και η επίσημη γλώσσα της Αλβανίας. . Οι δύο διάλεκτοι των Αλβανικών δε διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Οι διαφορές αφορούν κυρίως στο φωνητικό σύστημα και λιγότερο στη μορφολογία της γλώσσας.

Η Αλβανική χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο, το οποίο καθιερώθηκε το 1908 στο Συνέδριο του Μοναστηριού και έχει 36 γράμματα.

Η Αλβανική διδάσκεται και μαθαίνεται σε μια σειρά ερευνητικά και αλβανολογικά κέντρα του κόσμου, όπως στο Παρίσι, στη Σόφια, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρώμη, στο Παλέρμο, στο Κόσσοβο, στο Πεκίνο, στην Κοζέντσα, στην Αγία Πετρούπολη, στο Βουκουρέστι κ.α.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ

Πιστοποίηση:

Οι εξετάσεις γίνονται σε 6 επίπεδα: Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2.

 

Επίπεδο γνώσης   

Εξετάσεις

Α1 Στοιχειώδης γνώση

ΙΜΧA

Α2 Βασική γνώση

ΙΜΧA

Β1 Μέτρια γνώση

ΙΜΧA

Β2 Καλή γνώση

ΙΜΧA

C1 Πολύ καλή γνώση

ΙΜΧA

C2 Άριστη γνώση

ΙΜΧA

 

NIVELI FILLESTAR [Niveli A].

Επίπεδο Α1-Στοιχειώδης  γνώση

ü  Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν απλές φράσεις γραπτά και προφορικά για να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες καθημερινές ανάγκες τους.

ü  Να επικοινωνούν για απλά ζητήματα της καθημερινής ζωής, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλοι μιλούν αργά και κατανοητά.

Επίπεδο Α2-Βασική γνώση  

ü  Να κατανοούν συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις, προτάσεις και σημεία κειμένων που έχουν σχέση με καθημερινές εμπειρίες.

ü  Να επικοινωνούν για απλά θέματα της καθημερινής ζωής, για ζητήματα άμεσης ανάγκης, για θέματα που αφορούν στην οικογένειά τους, την εργασία τους κλπ.

ü  Να περιγράφουν απλές καθημερινές καταστάσεις που αφορούν τους ίδιους και το άμεσο περιβάλλον τους.

 NIVELI I MESEM [Niveli B]. 

 

Επίπεδο  Β1-Μέτρια γνώση

ü  Να κατανοούν την κεντρική ιδέα κειμένου, γραπτού ή προφορικού, σχετικού με διάφορα κοινωνικά θέματα, ζητήματα εργασίας κλπ.

ü  Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε συνθήκες που προσφέρονται για τη χρήση της, όπως κατά τη διάρκεια ταξιδιών ή διακοπών.

ü  Να διατυπώνουν συνεχή και συνεκτικό προφορικό ή και γραπτό λόγο πάνω σε θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό, εκφράζοντας τις απόψεις τους γι αυτά, ή γύρω από προσωπικά θέματα.

Επίπεδο Β2-Καλή γνώση

ü  Να κατανοούν τα κύρια σημεία κειμένων μέτριας δυσκολίας, επάνω σε διάφορα θέματα.

ü  Να συνδιαλέγονται με ευχέρεια και αμεσότητα, καθιστώντας τη συνομιλία μα άλλους που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας.

ü  Να παίρνουν θέση σχετικά με ένα ζήτημα, να προτείνουν λύση για κάποιο πρόβλημα ή και να διατυπώνουν επιχειρήματα υπέρ ή κατά μιας προτεινόμενης λύσης.

ü  Να διατυπώσουν με ευχέρεια και ακρίβεια τις απόψεις τους από θέματα κοινωνικά ή επαγγελματικά.

ü  Να μιλούν με ευχέρεια και να είναι εφικτή η επικοινωνία με το συνομιλητή τους.

ü  Να αναγνωρίσουν την ταυτότητα ή την ιδιότητα του ομιλητή.

NIVELI I PËRPARUAR. [Niveli III].

Επίπεδο C1-Πολύ καλή γνώση

ü  Να κατανοούν κείμενα σχετικά μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας.

ü  Να εκφράζονται με ευχέρεια σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας.

ü  Να παράγουν ορθά δομημένο προφορικό και γραπτό λόγο, ακόμη και για πολύπλοκα θέματα και να οργανώνουν σύνθετο, συνεκτικό λόγο.

Επίπεδο C2-Άριστη γνώση

ü  Να κάνουν περίληψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε προφορικές ή γραπτές πηγές, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται σε αυτές.

ü  Να εκφράζονται με ευχέρεια και ακρίβεια για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μια σύνθετη δομή και σύνταξη γραπτού και προφορικού λόγου.