Λεωφ. Περικλέους 15, 155 61, Χολαργός
×
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Ταχύρυθμα προγράμματα για ΑΣΕΠ

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΕΠ

Εμείς είμαστε εδώ !

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σου !

Τα αποτελέσματά μας είναι η δύναμή μας!

 

Στις μέρες μας η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί επιτακτική ανάγκη και απαραίτητο προσόν  για την πρόσληψη στο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Σε κάθε προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, ένα Πτυχίο Γλωσσομάθειας σημαίνει περισσότερες πιθανότητες για την επιτυχία σας. Αυτό σημαίνει ότι η απόκτηση ενός πτυχίου γνώσης ξένων γλωσσών κρίνεται πλέον απαραίτητη για τη συγκέντρωση επιπλέον μορίων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

 Μοριοδότηση Α.Σ.Ε.Π.

 Πιο συγκεκριμένα οι γνώσεις ξένων γλωσσών, με βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοριοδοτούνται ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο ως εξής:

 

Άριστη γνώση

επίπεδο C2

70 μόρια

Πολύ καλή γνώση 

επίπεδο C1

50 μόρια

Καλή γνώση

επίπεδο B2

30 μόρια

Μέτρια γνώση

επίπεδο B1

10 μόρια

 

Σε δύσκολους καιρούς δείχνουμε τη δύναμη μας !

Είμαστε δίπλα στο σπουδαστή μας –στους δύσκολους καιρούς ή σε καταστάσεις πανδημίας ΔΕΝ ΤΟΝ  ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥ  να χάσει εξεταστικές περιόδους χρόνο και χρήματα.

Στα EVRAS είμαστε διπλά σας προσαρμόζουμε τις  τιμές μας στις ανάγκες του καθενός από εσάς.

 Από το 1987 μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι έχουμε ανοίξει πραγματικούς Ορίζοντες στην ΞΕΝΌΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ. Διδάσκοντας Ευρωπαϊκές και Ασιατικές γλώσσες επί δεκαετίες , έχουμε συνεργαστεί με εταιρίες  απ΄όλο τον κόσμο , οι χιλιάδες μαθητές μας σήμερα ακλουθούν τα όνειρα τους  έχουν αποκτήσει Πτυχία Γλωσσομάθειας , πτυχία απαραίτητα σε κάθε σύγχρονο άνθρωπο που θέλει να κατακτήσει μια θέση στην αγορά εργασίας, να σπουδάσει ή να εξειδικευθεί στο εξωτερικό, να ανοίξει τους Ορίζοντες του.

Εμείς είμαστε υπερήφανοι τόσο γι αυτούς όσο και για το εκπαιδευτικό προσωπικό μας!

Το έργο μας και η αξία μας φαίνεται από το αποτέλεσμα της δουλειάς μας.

 

 


Λίστα πτυχίων γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ

 

Λίστα πτυχίων γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ανά ξένη γλώσσα και επίπεδο γνώσης κάποια από τα πιο γνωστά πτυχία που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ.

 

 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Επίπεδο C2 / ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (70 ΜΟΡΙΑ)

Η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιο γνωστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • ECPE, του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • CPE, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • IELTS, του University of Cambridge Local Examinations Syndicate, με βαθμολογία από 8,5 και πάνω.
 • PEARSON TEST OF ENGLISH (EDEXCEL-PTE) GENERAL LEVEL 5
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 LRN 3
 • EDI
 • TIE
 • NOCN
 • MSU - CELP: Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency: CEF C2.
 • "ΚΠΓ Αγγλικά" επιπέδου Γ2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις

 

 Επίπεδο C1 / ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (50 ΜΟΡΙΑ)

Η πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιο γνωστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • CAE, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • ALCE, του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
 • IELTS, του University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES με βαθμολογία από 7 έως 8).
 • TOEIC του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, με βαθμολογία από 785 έως 900.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 - PEARSON TEST OF ENGLISH (EDEXCEL-PTE) GENERAL LEVEL
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL EXPERT (reading, writing, listening and Spoken)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3
 • MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA), με βαθμολογία από 91 έως 99
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA), με βαθμολογία από 190 έως 240.
 • "ΚΠΓ Αγγλικά" επιπέδου Γ1

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις 

 Επίπεδο B2 / ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (30 ΜΟΡΙΑ)

Η καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιο γνωστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • ECCE ή, όπως το λένε οι περισσότεροι σπουδαστές, Lower Michigan, του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • FCE ή, όπως το λένε οι περισσότεροι σπουδαστές, Lower Cambridge, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • IELTS από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5
 • ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (EDEXCEL-PTE) LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL COMMUNICATOR
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 

·         TOEIC του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, με βαθμολογία από 505 έως 780.

 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3  
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 MICHIGAN ENGLISH TEST (MET), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS
 • "ΚΠΓ Αγγλικά" επιπέδου Β2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις. 

 Πιστοποίηση για B1

·         BCCE. Αρχίστε σήμερα Αγγλικα για ενηλικες στα EVRAS! 

 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 Επίπεδο C2 / ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (70 ΜΟΡΙΑ)

 • Πιστοποιητικό D.A.L.F.-ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
 • DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II).
 • Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
 • DIPLOME SUPERIEUR D' ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL, του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Γαλλικά επιπέδου Γ2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις

Επίπεδο C1 / ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (50 ΜΟΡΙΑ)

 • DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
 • DIPLOME D' 'ETUDES SUPERIEURES (DES).
 • CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPΕRATIONELL, του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  επιπέδου Γ1

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις 

Επίπεδο Β2 / ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (30 ΜΟΡΙΑ)

 • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE B2).
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL, του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE, του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Γαλλικά επιπέδου Β2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις.

 Αρχίστε σήμερα Γαλλικά για ενήλικες στα EVRAS! 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Επίπεδο C2 / ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (70 ΜΟΡΙΑ)

 • Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Ινστιτούτου Goethe.
 • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Ινστιτούτου Goethe
 • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP), του Ινστιτούτου Goethe
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • «ΚΠΓ Γερμανικά» επιπέδου Γ2 και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις


Επίπεδο
C1 / ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (50 ΜΟΡΙΑ)

•        GOETHE – ZERTIFIKAT C1, του Ινστιτούτου Goethe

•        ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG

•        PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD), του Ινστιτούτου Goethe.

•        ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.

•        ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTΑNDIGES LEBEN, του Πανεπιστημίου Γενεύης.

•        «ΚΠΓ Γερμανικά» επιπέδου Γ1 και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις 


Επίπεδο Β2 / ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (30 ΜΟΡΙΑ)

 • GOETHEZERTIFIKAT Β2, του Ινστιτούτου Goethe
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB), του Ινστιτούτου Goethe.
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) Β2 MITTELSTUFE DEUTSCH.
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN, του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • «ΚΠΓ Γερμανικά» επιπέδου Β2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις. Αρχίστε σήμερα Γερμανικά για ενήλικες στα EVRAS!!! 

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Επίπεδο C2 / ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (70 ΜΟΡΙΑ)

 • CELI 5, του Πανεπιστημίου της Perugia
 • DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
 • DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας.
 • DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE, του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Ιταλικά» επιπέδου Γ2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις


Επίπεδο
C1 / ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (50 ΜΟΡΙΑ)

 • CELI 4, του Πανεπιστημίου της Perugia.
 • Πιστοποίηση PLIDA C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή PLIDA C1 ή PLIDA C (έως το 2003).
 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας.
 • DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO, του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Ιταλικά» επιπέδου Γ1

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις 

Επίπεδο Β2 / ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (30 ΜΟΡΙΑ)

 •       CELI 3, του Πανεπιστημίου της Perugia

•        Πιστοποίηση PLIDA B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

•        DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.

•        CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE, του Πανεπιστημίου Γενεύης.

•        «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Ιταλικά» επιπέδου Β2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις. Αρχίστε σήμερα Ιταλικα για ενηλικες στα EVRAS!

 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίπεδο C2 / ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (70 ΜΟΡΙΑ)

 • DIPLOMA DELE C2  DE ESPANOL.
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL C2).
 • CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS)
 • «ΚΠΓ Ισπανικά » επιπέδου Γ2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις

Επίπεδο C1 / ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (50 ΜΟΡΙΑ)

 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL C1)
 • CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
 • «ΚΠΓ Ισπανικά» επιπέδου Γ1

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις

Επίπεδο Β2 / ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (30 ΜΟΡΙΑ)

 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL B2).
 • «ΚΠΓ Ισπανικά» επιπέδου Β2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις

Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική.

 

ΡΩΣΙΚΑ

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται ως εξής:

 

Άριστη γνώση (Γ2/C2):

·          Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

·          СЕРТИФИКАТРУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

·          PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

 

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

·          Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

·          СЕРТИФИКАТРУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

·          PYCCKИЙ ЯЗЬІКПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

 

 Καλή γνώση (Β2):

·          Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

·          СЕРТИФИКАТРУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

·          PYCCKИЙ ЯЗЬІКПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

 

Μέτρια γνώση (Β1):

·          Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003.

·          СЕРТИФИКАТРУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

·          PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

 

Επίσης:

  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

 

 Αραβικά

 

Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

          Άριστη γνώση (Γ2/C2) αραβικής γλώσσας

 ·         Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 του Πανεπιστημίου «An - Najah National University της Nablus».

ΕΠΙΣΗΣ η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

•Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

•Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

•Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

 

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) αραβικής γλώσσας

 

Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 του Πανεπιστημίου «An - Najah National University της Nablus».

 

Καλή γνώση (Β2) αραβικής γλώσσας

 

• Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus».

ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με:

•απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.  

Η γνώση της αλβανικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν. 4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα πλην των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναγράφονται στο παρόν παράρτημα, οι οποίοι γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους (άρθρο 58, ν. 4674/2020, Φ.Ε.Κ. 53/11.3.2020, τ.Α΄).

Άλλες γλώσσες

Άριστη γνώση

Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

 i.Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

 ii.Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

 iii.Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,

 iv.Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Σε αυτήν την περίπτωση, οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

 Πολύ καλή γνώση

Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 (ν.).

 Καλή γνώση

Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (ν.).