Λεωφ. Περικλέους 15, 155 61, Χολαργός
×
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Προετοιμασία για Φιλολογίες

 

Από το 1987 παρέχουμε στους μαθητές μας τα απαραίτητα εφόδια για την εισαγωγή τους στην ιταλική, ισπανική , γερμανική , γαλλική και αγγλική Φιλολογία με επιτυχία.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΕVRAS αναλαμβάνουν την πλήρη προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των αγγλικών, ισπανικών, ιταλικών, γαλλικών, γερμανικών για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Για την εισαγωγή σε ορισμένες σχολές Ανωτέρων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων απαιτείται η εξέταση σε Ειδικό Μάθημα, δηλαδή σε μία ξένη γλώσσα. Στα Φροντιστήρια μας προετοιμάζουμε τους υποψηφίους για όλες τις γλώσσες που απαιτούνται ως Ειδικό Μάθημα. Οι  εκπαιδευτικοί μας, με πολυετή εμπειρία και άριστο επίπεδο κατάρτισης, σέβονται και λαμβάνουν υπόψη την πίεση χρόνου και το άγχος των μαθητών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους στην τελευταία τάξη του Λυκείου. Προσπαθούμε λοιπόν να κατευθύνουμε τους μαθητές μας στην επιτυχία μέσω ειδικών συγγραμμάτων, μεθόδων που επικεντρώνονται στα θέματα των εξετάσεων και σχεδιάζοντας ένα αποτελεσματικό και ευέλικτο πρόγραμμα που να μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων αλλά και προσαρμοσμένο στον κάθε μαθητή ξεχωριστά με μοναδικό σκοπό την επιτυχία στην επιθυμητή σχολή


ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 

ü  Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ü  Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ü  Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ü  Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ιταλικών)

ü  Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ισπανικών)

ü  Ξένων Γλωσσών και Φιλολογία (Αγγλικών, Γαλλικών) Παν/μίου Κύπρου

ü  Ξένων Γλωσσών Μετάφρ. & Διερ/νείας Ιονίου Παν/μίου (ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού)

ü  Ξένων Γλωσσών Μεταφρ. & Διερ/νείας Ιουνίου Πανεπιστημίου (ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας)

ü  Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ü  Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

ü  Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Παν/μιο Παντείο και Πειραιά)

ü  Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών (Παν/μιο Μακεδονίας)

ü  Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο (ΤΕΙ Ηπείρου)

ü  Ναυτιλιακών Σπουδών Παν/μίου Πειραιά


ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τα θέματα των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα αποτελούνται από τρία αυτόνομα

μέρη.

1.   κείμενο αυθεντικού λόγου (π.χ. άρθρο από εφημερίδα ή περιοδικό, συνέντευξη, διάλογο).

Ο υποψήφιος πρέπει να αποδώσει στα ελληνικά το κείμενο σαν να επρόκειτο να το διαβάσει κάποιος Έλληνας.

2.  δύο ομάδες παρατηρήσεων πάνω στο κείμενο.

 

ü  τρεις ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου

ü  τρεις γραμματικές ερωτήσεις από το ίδιο κείμενο (π.χ. μετατροπή χρόνου ή φωνής των ρημάτων, αλλαγή από ευθύ σε πλάγιο λόγο ή αντίστροφα). Οι απαντήσεις αυτές θα πρέπει να γραφούν στα ιταλικά.

 

3.  σύνταξη κειμένου 120-140 λέξεων, πάνω σε ένα θέμα (π.χ. επικαιρότητας, ιδεών). Ο υποψήφιος θα πρέπει πρώτ' απ' όλα να διαβάσει και να καταλάβει καλά το κείμενο και να προσέξει τα ελληνικά του στην απόδοση. Η ομάδα των παρατηρήσεων, που όσο κι αν φαίνονται καμιά φορά εύκολες συχνά κρύβουν μικρές παγίδες, έχει σκοπό να ελέγξει τις γραμματικές γνώσεις του υποψηφίου. Τέλος, η σύνταξη του κειμένου στα ιταλικά πιστοποιεί την ικανότητα του υποψηφίου να εκφραστεί σωστά και να βρίσκεται μέσα στο θέμα. Μια γενικότερη ιδέα μπορούν να πάρουν οι υποψήφιοι από τα βιβλία που κυκλοφορούν στο εμπόριο και περιέχουν όλα τα θέματα των τελευταίων χρόνων.