Λεωφ. Περικλέους 15, 155 61, Χολαργός
×
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Ταχύρρυθμα προγράμματα για Μεταπτυχιακά και ERASMUS

ΠΑΣ ERASMUS ;

Θέλεις να αρχίσεις κάποιο μεταπτυχιακό και  σου χρειάζεται πιστοποίηση άμεσα;

Εμείς είμαστε εδώ !

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σου !

Τα αποτελέσματά μας είναι η δύναμή μας!

ERASMUS - Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την κινητικότητα των φοιτητών)

Το πρόγραμμα Erasmus (πήρε το όνομά του από τον Ολλανδό φιλόσοφο Έρασμο, αντίπαλο του δογματισμού, που έζησε και εργάστηκε σε πολλά μέρη στην Ευρώπη για να διευρύνει τις γνώσεις του και να αποκτήσει νέες γνώσεις και τέλος άφησε την περιουσία του στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία)

δημιουργήθηκε το 1987 και είναι πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μαζί με μια σειρά άλλων ανεξάρτητων προγραμμάτων, ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα Σωκράτης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1994. Το πρόγραμμα Σωκράτης έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1999 και αντικαταστάθηκε από το πρόγραμμα Σωκράτης ΙΙ στις 24 Ιανουαρίου 2000, η οποία σε σειρά του αντικαταστάθηκε από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007-2013, την 1η Ιανουαρίου 2007. Το Erasmus+ ή Erasmus Plus άρχισε τον Ιανουάριο του 2014 και  που συνδυάζει όλα τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Υπάρχουν επί του παρόντος πάνω από 4.000 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus μεταξύ των 33 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus και από το 2007 πάνω από 5 εκατομμύρια φοιτητές είχαν λάβει μέρος. Κατά την περίοδο 2012-13 και μόνο, 270.000 συμμετείχαν, τους πιο δημοφιλείς προορισμούς από την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.Επίσης, την περίοδο 2018-19 είχε συμμετάσχει η Ελλάδα, η Πολωνία, η Τσεχία, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Τουρκία.

Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.

ΠΟΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ;

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους και με διάρκεια κινητικότητα από 3-12 μήνες. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα του έργου τους και με διάρκεια κινητικότητας από 2-12 μήνες.
Οι φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα από το πρώτο έτος των σπουδών τους.