Λεωφ. Περικλέους 15, 155 61, Χολαργός
×
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Προγράμματα Ξένων Γλωσσών με επιδότηση διδάκτρων - ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% :

Προγράμματα Ξένων Γλωσσών με επιδότηση διδάκτρων

ΛΑΕΚ : Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ τα δικαιούνται και μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτά όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι Δημόσιοι Οργανισμοί που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές των υπαλλήλων τους στο ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαία στον ΛΑΕΚ το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Αυτό το πόσο μαζί με μαζί με τα αδιάθετα ποσά του περυσινού έτους, με συντελεστή 70% μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για να υλοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης των υπαλλήλων της. Μιλάμε λοιπόν για μία μορφή- δυνατότητα επαν-είσπραξης της εργοδοτικής εισφοράς που έχουν καταβάλει. Με οφέλη και για τον επιχειρηματία και για τον εργαζόμενο.

(Τα χρήματα αυτά τα διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και κάθε επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση των χρημάτων που κατέβαλε, ώστε να επιμορφώσει τους υπαλλήλους της, δωρεάν. Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και δημοσιεύει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24. )

Τα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης ΛΑΕΚ θεσπίστηκαν τη δεκαετία του 1990 καθώς η τεχνολογική ανάπτυξη και η γενικότερη πρόοδος ανάγκασε τον εργαζόμενο να επιμορφώνεται συνεχώς και να  εξειδικεύει τις γνώσεις και δεξιότητές του. Έτσι λοιπόν τα προγράμματα ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0.24% είναι σημαντικό βοήθημα και εφόδιο τόσο για την ανάπτυξη της εταιρίας όσο και για τον εργαζόμενο

 

 

*Μπορείτε να παρακολουθήσετε επιδοτούμενα μαθήματα με το ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ έως και τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 


Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος;

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να λάβει μέρος το προσωπικό των επιχειρήσεων που:

  1. Ο εργοδότης τους είναι μέλος του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου του, ο οποίος έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης (Τύπος Α Μέλος) ή
  2. Ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν υλοποιεί προγράμματα ή δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα του ΦΕΕ ή δεν είναι μέλος σε ΦΕΕ, ωστόσο ο εργοδότης τους έχει συναφή οικονομική δραστηριότητα  με ΦΕΕ στον οποίο δεν είναι μέλος αλλά υλοποιεί προγράμματα (Τύπος Α Μη Μέλος)  ή
  3. Το αντικείμενο εργασίας τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη (Τύπος Β). Θα πρέπει:    Κατά την ένταξή τους σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση
  4. Να έχουν εντός του 2019 τουλάχιστον 50 ημερομίσθια, καταβάλλουν στο ΕΦΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2018-2019
  5. εργάζονται σε επιχείρηση που απασχολεί από 1 έως 49 εργαζομένους
  6. το πρόγραμμα κατάρτισης που συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα
  7. δεν συμμετέχει ο εργοδότης τους στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24

 Η επιχείρηση η οποία ενδιαφέρεται να εκμεταλλευτεί την επιδότηση ΛΑΕΚ 0,24 θα πρέπει να προβεί σε κάποιες ενέργειες όπως το να εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ, να αποκτήσει κλειδαρίθμους και μετά να δηλώσει αναλυτικά στοιχεία και συντελεστές υλοποίησης του προγράμματος.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ