Λεωφ. Περικλέους 15, 155 61, Χολαργός
×
Γλώσσες

Γλώσσες

Γαλλικά

Tα Γαλλικά αποτελούνται από 6 πτυχία τα οποία έχουν προσαρμοστεί στην κλίμακα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και του ΑΣΕΠ. Οι εξετάσεις διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο (το Μάιο και το Δεκέμβριο).

 Η διαβάθμισή τους είναι η εξής: 

  

 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΕΠ

 ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  SORBONNE

 

DELF PRIM A1/ DELF A1

 
 

DELF PRIM A2/DELF A2

 

 Μέτρια γνώση

DELF Β1

SORBONNE B1

 Καλή γνώση

DELF Β2

SORBONNE B2

 Πολύ καλή γνώση

DALF C1

SORBONNE C1

 Άριστη γνώση

DALF C2

SORBONNE C2

   

     *SORBONNE C2++

 

* Diplome Superieur d'Etudes Francaises Sorbonne 3eme degre *

   Ανώτερο της κλίμακας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και του ΑΣΕΠ

Αν κάποιος σπουδαστής δεν έχει αποκτήσει κάποιο πτυχίο και θέλει να δει σε ποιο επίπεδο εντάσσεται τότε μπορεί να παρουσιαστεί στο TCF.

Το Test de connaissance du français (TCF) είναι πιστοποιητικό και έχει ισχύ για δύο χρόνια.

  

Οι εξετάσεις διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο (το Μάιο και το Δεκέμβριο).

 

Υπάρχουν και τα αντίστοιχα κρατικά πτυχία γλωσσομάθειας για τα επίπεδα Β2, Γ1, Γ2.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα

  • ιδιαιτέρων μαθημάτων στο χώρο μας ή κατ’ οίκον, καθώς και group 3-5 ατόμων σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο των σπουδαστών μας. 
  • Online μαθήματα
  • προετοιμασίας των φοιτητών στα πλαίσια του προγράμματος Socrates- Erasmus στις γαλλόφωνες χώρες 
  • προετοιμασίας των μαθητών για το ειδικό μάθημα των γαλλικών των Πανελληνίων εξετάσεων

 

 

 

 

 


ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

DELF PRIM A1

Πιστοποιεί τις στοιχειώδης γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9-12 χρονών.

DELF PRIM A2

Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9-12 χρονών.

DELF A1

Πιστοποιεί τις στοιχειώδης γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις. Μπορούν να το δώσουν οι μαθητές στο τέλος του 2ου έτους σπουδών, αν και το αποφεύγουμε γιατί δεν έχει κάποια αξία, είναι πτυχίο για να μπει ο μαθητής σ το πνεύμα των εξετάσεων.

DELF A2

Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα. Μαθαίνουν επίσης να γράφουν φιλικά και περιγραφικά γράμματα(60-80 λέξεις). Είναι συνήθως το πτυχίο με το οποίο ξεκινούν οι μαθητές και με καλό διάβασμα, για να μη χάνουμε χρόνο το δίνουμε στο 3ο έτος σπουδών.

DELF B1

Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων. Ο μαθητής το δίνει στο 4ο έτος σπουδών.

DELF B2

Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων. Οι εκθέσεις αφορούν σε επίσημα γράμματα έως 250 λέξεις. Ο μαθητής το δίνει στο 5ο έτος σπουδών.

DΑLF Επίπεδο C1

Εγγυάται την αναγνώριση προχωρημένου επιπέδου της γαλλικής γλώσσας από τους επίσημους οργανισμούς και εταιρείες. Το DΑLF C1 απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές, που επιθυμούν να κάνουν ανώτερες σπουδές στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία και πολλές γαλλόφωνες χώρες, από την υποχρεωτική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

DΑLF Επίπεδο C2

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Απαιτεί ακαδημαϊκές ή δημιουργικές εργασίες. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | SORBONNE B1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | SORBONNE B2

 Certificat Pratique de Langue Francaise (Comprehension et Expression) Sorbonne - B2

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το επίπεδο DELF B1 και έχει κάνει προετοιμασία ενός έτους προτού παρακαθίσει στις εξετάσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE C1

Certificat Pratique de Langue Francaise (Langue - Litterature et Civilisation) Sorbonne - C1

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει γνώσεις Γαλλικής γλώσσας και Γαλλικού πολιτισμού ανάλογες και αντίστοιχες αυτών του Γαλλικού απολυτηρίου.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE C2

Diplome de Langue et Litterature Francaises Sorbonne - C2

Με τομείς επιλογής (Λογοτεχνία, Λογοτεχνία-Ιστορία, Λογοτεχνία-Μετάφραση, Λογοτεχνία– Ευρωπαϊκή ένωση). Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχος του, δύναται να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές. Παρέχει το δικαίωμα απευθείας εγγραφής στα Γαλλικά Πανεπιστήμια και δικαίωμα εγγραφής στο Sorbonne C2++.

ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | SORBONNE C2++

Diplome Superieur d'Etudes Francaises Sorbonne 3eme degre *

 

Προϋποθέτει κατοχή απολυτηρίου ή Γαλλικού baccalaureat ή κάποιου ισότιμου τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του Sorbonne C2. Κάθε εξεταζόμενος, πέραν της καλής χρήσης της Γαλλικής γλώσσας αποκτά τεχνική και μεθόδους εργασίας όπως αυτές του 1ου και 2ου επιπέδου α’ έτους Γαλλικής Λογοτεχνίας (LMD). Ο κάτοχος έπειτα από αίτησή του, αποκτά ισοτιμία επιπέδου 1 και 2 της Γαλλικής Φιλολογίας του εν λόγω Πανεπιστημίου.