Λεωφ. Περικλέους 15, 155 61, Χολαργός
×
Γλώσσες

Γλώσσες

Γαλλικά

Tα Γαλλικά αποτελούνται από 6 πτυχία τα οποία έχουν προσαρμοστεί στην κλίμακα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και του ΑΣΕΠ. Οι εξετάσεις διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο (το Μάιο και το Δεκέμβριο).

 Η διαβάθμισή τους είναι η εξής: 

  

 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΕΠ

 ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  SORBONNE

 

DELF PRIM A1/ DELF A1

 
 

DELF PRIM A2/DELF A2

 

 Μέτρια γνώση

DELF Β1

SORBONNE B1

 Καλή γνώση

DELF Β2

SORBONNE B2

 Πολύ καλή γνώση

DALF C1

SORBONNE C1

 Άριστη γνώση

DALF C2

SORBONNE C2

   

     *SORBONNE C2++

 

* Diplome Superieur d'Etudes Francaises Sorbonne 3eme degre *

   Ανώτερο της κλίμακας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και του ΑΣΕΠ

Αν κάποιος σπουδαστής δεν έχει αποκτήσει κάποιο πτυχίο και θέλει να δει σε ποιο επίπεδο εντάσσεται τότε μπορεί να παρουσιαστεί στο TCF.

Το Test de connaissance du français (TCF) είναι πιστοποιητικό και έχει ισχύ για δύο χρόνια.

  

Οι εξετάσεις διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο (το Μάιο και το Δεκέμβριο).

 

Υπάρχουν και τα αντίστοιχα κρατικά πτυχία γλωσσομάθειας για τα επίπεδα Β2, Γ1, Γ2.