Λεωφ. Περικλέους 15, 155 61, Χολαργός
×
Γλώσσες

Γλώσσες

Τσέχικα

Η Τσέχικη Γλώσσα

Τα τσέχικα θεωρούνται μία δύσκολη προς εκμάθηση γλώσσα από την πλειοψηφία των μαθητών εξαιτίας της πολυπλοκότητάς, καθώς έχει εκτεταμένη μορφολογία και  υψηλά ελεύθερη λεκτική σειρά. Όπως σε όλες τις Σλαβικές γλώσσες, πολλές λέξεις (ιδιαίτερα ουσιαστικά, ρήματα και επίθετα) έχουν πολλές κλίσεις . Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως τα Τσέχικα και οι Σλαβικές Γλώσσες είναι εγγύτερες στις Ινδο-Ευρωπαϊκές πηγές απ ’ότι άλλες γλώσσες της ίδιας οικογένειας, αφού δεν έχουν χάσει πολλές από τις κλίσεις. Επιπλέον, στα Τσέχικα οι κανόνες μορφολογίας είναι εξαιρετικά ανώμαλοι και πολλές μορφές έχουν επίσημες, καθομιλούμενες και μερικές φορές ημι-επίσημες εκδοχές.

Η προφορά των Τσέχικων μπορεί να είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολη κι αυτό γιατί πολλές λέξεις δεν παρουσιάζουν φωνήεντα.

Το αλφάβητο βασίζεται στο λατινικό. Ιδιαιτερότητα αποτελεί η ύπαρξη ενός διπλού γράμματος, του «ch», το οποίο θεωρείται σύμφωνο και ταξινομείται μετά το «h».

Άλλη ιδιαιτερότητα είναι ο γραπτός τονισμός. Ο τονισμός φωνήεντος χρησιμοποιείται για να δείξει ότι το φωνήεν προφέρεται με χρόνο διπλάσιο, σαν διπλό γράμμα δηλαδή, και όχι ότι τονίζεται εκεί. Γενικά όμως οι λέξεις τονίζονται στην πρώτη συλλαβή.

Στην Τσέχικη Δημοκρατία συναντώνται 3 διακριτές διάλεκτοι, όλες αντίστοιχες λιγότερο ή περισσότερο σε γεωγραφικές περιοχές εντός της χώρας. Η πρώτη και πλέον διαδεδομένη είναι τα ‘Βοημικά Τσέχικα’, σε χρήση στην Βοημία. Διαθέτει πολλές γραμματικές διαφορές από τα ‘πρότυπα’ Τσέχικα, καθώς και μερικές διαφορές στην προφορά. Η δεύτερη διάλεκτος ομιλείται στην Μοραβία. Αυτή διαθέτει και μερικές διαφορετικές λέξεις από τα πρότυπα Τσέχικα. Οι Μοραβοί θεωρούν πως μιλούν τα σωστά Τσέχικα σε αντίθεση με τους Βοημούς συμπατριώτες τους. Η τρίτη διάλεκτος – τα Teshen Σιλεσιανά – ομιλείται στην Σιλεσία, γύρω από την πόλη Οστράβα. Αυτή η διάλεκτος είναι επίσης γραμματικά έγκυρη, αλλά σε αυτή τη διάλεκτο οι ομιλητές μιλούν πολύ γρήγορα και τα μακρά φωνήεντα γίνονται ίδια με τα αντίστοιχα βραχέα.


ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΩΝ

 

Τα πτυχία που παρέχονται στα Τσέχικα είναι τα ακόλουθα:

   Κοινό Ευρωπαϊκό

Πλαίσιο Αναφοράς

 

Διπλώματα Τσέχικων

A1

Στοιχειώδης γνώση

CCE-A1

Α2

Βασική γνώση

CCE-A2

Β1

Μέτρια γνώση

CCE-B1

Β2

Καλή γνώση

CCE-B2

C1

Πολύ καλή γνώση

CCE-C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πτυχία Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) παρέχονται από το Charles University στην Πράγα καθώς δεν διεξάγονται ακόμα εξετάσεις στην Ελλάδα. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μας πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ταξίδια στην Πράγα κατά την διάρκεια των οποίων όσοι σπουδαστές μας επιθυμούν μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.

 Ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στην Τσεχική Δημοκρατία

Ιούλιος, - 10:00 π.μ.
Β1, Β2, Γ1 επίπεδα μόνο Hloubetinska 78/26, Πράγα 9, Δημοκρατία της Τσεχίας 

 Αυγούστος - 10:00 π.μ.
Β1, Β2, Γ1 επίπεδα μόνο Hloubetinska 78/26, Πράγα 9, Δημοκρατία της Τσεχίας 

Νοέμβριος  - 10:00 π.μ.
Α2, Β1, Β2, Γ1 επίπεδα μόνο Hloubetinska 78/26, Πράγα 9, Δημοκρατία της Τσεχίας 

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.